VORMING

 

PROMO-folder

Download hier de volledige informatiefolder (4MB)

Geattesteerde vorming

EJV-opleidingen

Voorgezette vorming

Het EJV biedt doorheen het jaar een aantal vormingsmomenten aan. Soms op grote schaal, soms slechts voor een beperkt doelpubliek. De bedoeling is om iedereen die in het kinder-, tiener- of jongerenwerk staat voldoende mogelijkheden te bieden om te groeien in kennis, vaardigheden en inzichten.