Nieuws

Vacature Jeugdwerker Bijbelhuis

De VZW Bijbelhuis Antwerpen is ruim 40 jaar actief . Wekelijks worden activiteiten georganiseerd die gericht zijn op geloofsoverdracht aan kinderen, jongeren en ouderen. Zoals kinder- en jongerenclubs, bijbelavonden, uitstappen, samenkomsten en weekenden. In het werk ligt een belangrijk accent op het aangaan en onderhouden van vriendschappen. Veel van de deelnemers zijn afkomstig uit het Midden-Oosten, zowel christenen als moslims. Kernbegrippen van de werking van het Bijbelhuis zijn: Bijbel centraal, gastvrijheid, openheid voor diverse culturen, dienend, eerbied en gemeenschap. Het Bijbelhuis is onderdeel van de Verenigde Protestantse kerk van België(VPKB) en wordt deels ondersteund door de GZB in Nederland.

Vanwege het vertrek van een jeugdwerker zoekt het Bijbelhuis per 1oktober 2017 een :

Jeugdwerker(m/v) – 0,60 fte(24 uur)

 • De jeugdwerker organiseert  kinder- en tieneractiviteiten. Daarbij horen: uitwerking van bijbelse thema’s, uitstappen, kinderdagen, gezinsvieringen, weekends. Doelgericht wordt gezocht naar mogelijkheden om kinderen met diverse achtergronden uit te nodigen.
 • De jeugdwerker stelt samen met het team het programma vast en heeft wekelijks overleg.
 • Hij/zij is naast de kinder-en tieneractiviteiten verantwoordelijk voor alle activiteiten waar kinderen en tieners bij betrokken zijn.
 • Een goede relatie met families door bezoekwerk is wezenlijk voor het werk
 • Je bent een voorbeeldfiguur en coach en legt contacten met jongeren van diverse achtergronden.
 • Je werkt nauw samen met de diaken, teamlid vrouwenwerking en een klein aantal vrijwilligers.

De jeugdwerker

 • heeft een hart voor kinderen en voor jongeren
 • heeft een protestants-evangelische geloofsovertuiging en is bereid om het evangelie te delen met jongeren van verschillende culturele en religieuze achtergrond;
 • kan zelfstandig functioneren als in teamverband werken
 • heeft goede communicatieve, didactische en pedagogische vaardigheden
 • is flexibel en creatief
 • heeft kennis van of is bereid zich te verdiepen in andere culturen, talen en de islam

Opleiding/ervaring:

 • opleiding bachelorniveau gericht op jongeren of kinderen, zoals lerarenopleiding,
 • sociaal agogisch werk, theologie (spec.onderwijs, jeugdwerk) of gelijkwaardige ervaring
 • heeft ervaring in onderwijs, kinder- en jongerenwerking en/of evangelisatiewerk

Wij bieden

 • een jaarcontract( proeftijd van 3 maanden) en met mogelijkheid tot verlenging van maximaal 2 jaar
 • een salaris volgens de barema’s van de sociaal-culturele sector (paritair comité 329.01)
 • een missionair netwerk van contacten, uitwisseling en cursussen

Meer informatie

Bijbelhuis, Lange Dijkstraat 50, 2060 Antwerpen, 03/233.62.82, www.bijbelhuisantwerpen.be
Ernst van Velzen, diaken, 0496/534.604 | ernst.van.velzen@telenet.be
ds. T. Schouten, voorzitter, 03/3456411, truus.schouten@telenet.be

Sollicitatie met CV kan worden ingediend : 30 juli 2017. VZW Bijbelhuis, Lange Dijkstraat 50, 2060  Antwerpen

Geef een reactie