Nieuws

Help, ik twijfel.

Ik ben Azat (31) en woon in België sinds 1998. Ik zit in mijn tweede jaar Bachelor aan de ETF. Mijn visie is om God te dienen met heel mijn hart en kracht met de dwaasheid dat ik een verschil kan maken.


Help, ik twijfel! Ben ik de enige?

Geen zorgen, alle mensen over heel de wereld leven bewust of onbewust met twijfels. Twijfels vragen geen geslacht, huidskleur, afkomst of leeftijd. Twijfels kruipen in je denken en doen mensen onzeker worden over van alles en nog wat. We twijfelen over de meeste keuzes die we moeten maken, we twijfelen over onze eigen ik, we twijfelen over ons geloof, enzovoort. En als wij, mensen, twijfelen en met twijfel verder leven, voelen we ons erg onzeker. 

Maar twijfel kan ook positief werken. Als we dingen in twijfel trekken en naar antwoorden proberen te zoeken, dan kunnen onze twijfels ook afnemen als we antwoorden vinden.

Studiekeuze

Toen ik mijn keuze gemaakt had om te gaan studeren aan de ETF, was ik zeker dat God mij hierin zou begeleiden, ik zag Zijn leidende hand in mijn beslissing. Maar door de studie heen, toen de uitdaging en verwachtingen groter werden, begon ik heel hard te twijfelen. Ik dacht bij mezelf: ik kan het niet en het zal mij niet lukken. Ik begon mezelf vragen te stellen: Wat doe ik eigenlijk hier? Is God bij mij? Waarom hoor ik hem niet? Waarom voel ik Zijn aanwezigheid niet? Waarom helpt Hij mij niet? Waarom heeft Hij mij naar hier geleid? Heel veel vragen die in mij opkwamen, waardoor ik sterk begon te twijfelen aan mijzelf, aan mijn studie en aan God. Als ik terugkijk, besef ik goed dat God al die tijd bij mij geweest is.

Zonder enige twijfel

In Jacobus 1 v. 6 staat: “Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Wie twijfelt, is als een golf in zee, die door de wind heen en weer wordt bewogen.” Hoe kan jij God iets vragen met vertrouwen als jij met twijfels zit over je persoon, over je keuzes en zeker als je twijfelt aan je geloof. We moeten naar Hem toe gaan en met vertrouwen al onze twijfels aan Hem overhandigen. God is nabij, blijf in Hem vertrouwen en bid, zelfs wanneer je twijfelt. God begrijpt ons volledig en Hij weet ook dat we met twijfels zitten. God kent ons beter dan wijzelf en Hij draagt ook zorg voor ons. In Jeremia 17:9-10 staat: “Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is het, wie zal het kennen? Ik, de HEER, ben het die het hart doorgrondt”. God moedigt ons aan en laat ons zien hoe goed Hij ons kent. Ook is Gods oog op de wegen van de mens gericht, geen van zijn stappen blijft voor hem verborgen (Job 34:21).

Ik heb door de jaren heen geleerd dat twijfelen iets menselijk is en dat niemand hiervoor iets kwalijk genomen kan worden. Wanneer je twijfelt over God, over je geloof of aan jezelf, is het heel belangrijk om met die twijfels naar God toe te gaan. Wij moeten gewoon op Hem vertrouwen en zeggen: “Abba Vader, hier ben ik dan met al mijn twijfels, ik weet het niet meer. Op U wil ik vertrouwen. Wilt U mij helpen door mijn twijfels weg te nemen of wilt U mij laten zien waarom ik twijfel, zodat ik het kan begrijpen en een plaats kan geven”.

En jij? Ga jij ook naar God toe met je twijfels? 

Geef een reactie