KJP 2017-2018

Kinderen & jongeren hebben jou nodig!

Als jeugdwerker ben je ongetwijfeld al in aanraking gekomen met verhalen van verdriet, angst of pijn. Het is niet evident om hier op een helpende, hoopgevende manier mee om te gaan. Hoe kan je begrip tonen, een luisterend oor zijn? Wat is je rol als jeugdwerker? Wat met geheimhouding? Allemaal vragen waarop de cursus KJP een antwoord op wilt bieden.

Nieuwe naam, nieuw concept met dezelfde stevige basis

Voorgaande jaren ging de Cursus KJP door het leven als Kinder- & Tienerpastoraatcursus van Chris België. De nieuwe cursus KJP verloopt in samenwerking met het EJV en zal daardoor beter aansluiten bij de context van het jeugdwerk: pastoraat op kamp en in je jeugdgroep in de kerk.

De 5-daagse cursus reikt basisvaardigheden aan en past deze toe op 4 actuele thema's.

30.09.2017  Basisprincipes

18.11.2017  Echtscheiding

27.01.2018  Seksualiteit

17.03.2018  Pesten

26.05.2018  Zelfvertrouwen & Faalangst

Wees een rots in de branding voor kinderen en jongeren!

Voor slechts €90 geniet je van 5 interactieve en praktijkgerichte lesdagen.

Vanuit ervaringen en concrete situaties leren van professionals en ervaringsdeskundigen uit het veld en leren van de ervaringen van andere jeugdwerkers, leerkrachten & ouders.

Meer info & inschrijvingen

Surf naar www.volwassenen.chris.be/kjp.