Jongerenkern

We hebben 3 speerpunten bepaald, waar we op inzetten :

1. Faciliteren en informeren : Jeugdwerk versterken door te communiceren wat er gaande is, en hulp te bieden.
2. Organiseren : Jeugdwerk versterken door nieuwe dingen op te zetten, vooral daar waar er een leemte ingevuld dient te worden.
3. Inspireren : Jeugdwerk versterken door jongeren inhoudelijke handvatten aan te reiken

Denk je graag mee? Laat het ons weten!


David Buntinx
Becky Cauwels
Sarah Elshout
Tabita Latruwe
Dennis Van Den Bergh
Koen Vennekens